ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"remedy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remedy rzeczownik

rzeczownik + remedy
Kolokacji: 14
home remedy • folk remedy • headache remedy • hangover remedy • heartburn remedy • ...
remedy + czasownik
Kolokacji: 12
remedy includes • remedy works • remedy involves • remedy lies • remedy contains • ...
czasownik + remedy
Kolokacji: 23
seek remedies • use remedies • offer remedies • suggest remedies • pursue remedies • ...
przymiotnik + remedy
Kolokacji: 80
herbal remedy • legal remedy • natural remedy • only remedy • alternative remedy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
3. adequate remedy = odpowiedni środek zaskarżenia adequate remedy
4. Chinese remedy = Chińskie lekarstwo Chinese remedy
5. unproven remedy = nieudowodnione lekarstwo unproven remedy
6. additional remedy = dodatkowy środek zaskarżenia additional remedy
7. sufficient remedy = wystarczające lekarstwo sufficient remedy
(3) natural, structural
Kolokacji: 2
(4) only, exclusive, sole
Kolokacji: 3
(6) cold, perfect, harsh
Kolokacji: 3
(9) best, better
Kolokacji: 2
(14) simple, new, radical
Kolokacji: 3
(17) popular, favorite
Kolokacji: 2
(18) old, ancient, old-fashioned
Kolokacji: 3
(19) immediate, quick, instant
Kolokacji: 3
(20) extreme, ultimate
Kolokacji: 2
(22) obvious, secret
Kolokacji: 2
przyimek + remedy
Kolokacji: 9
of remedies • for remedies • with remedies • to remedies • on remedies • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.