Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"railway" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

railway rzeczownik

rzeczownik + railway
Kolokacji: 92
Midland Railway • gauge railway • State Railway • North Eastern Railway • South Western Railway • heritage railway • ...
railway + rzeczownik
Kolokacji: 149
railway station • railway line • railway company • railway network • railway system • railway track • railway bridge • railway junction • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
  • The building, to the west of the railway line, is now a private home.
  • The railway line is in the middle of the city.
  • In 1916 the city was provided with the railway line.
  • Three railway lines once made their way through the west side of the town.
  • The boys' school at one time had its own railway line.
  • A railway line was added to the left bank between the years 1873 and 1874.
  • There were men working on the railway line, and the children began by watching them.
  • The railway line was built in the 1880s and development followed.
  • It became the focus of several railway lines in the mid-19th century.
  • He says; I went over the railway line and was killed.
11. railway tunnel = tunel kolejowy railway tunnel
12. railway carriage = wagon kolejowy railway carriage
13. railway museum = muzeum kolejnictwa railway museum
15. railway car = samochód kolejowy railway car
18. railway link = połączenie kolejowe railway link
19. West Japan Railway Company = Zachód Japonia spółka kolejowa West Japan Railway Company
21. railway accident = wypadek kolejowy railway accident
22. railway siding = łącznica kolejowa railway siding
24. railway viaduct = wiadukt kolejowy railway viaduct
26. National Railway Museum = Krajowe muzeum kolejnictwa National Railway Museum
27. railway yard = stacja kolejowa (np. rozrządowa) railway yard
28. railway embankment = nasyp kolejowy railway embankment
29. railway terminus = końcowa stacja kolejowa railway terminus
31. railway operator = operator kolejowy railway operator
32. railway project = projekt kolejowy railway project
33. railway enthusiast = miłośnik kolei railway enthusiast
35. railway industry = przemysł kolejowy railway industry
36. railway train = pociąg kolejowy railway train
37. Central Japan Railway Company = Centralna Japonia spółka kolejowa Central Japan Railway Company
railway + czasownik
Kolokacji: 37
railway connecting • railway runs • railway opens • railway operates • built by the Great Railway • Railway closes • railway serves • ...
czasownik + railway
Kolokacji: 26
railway is opened • railway is constructed • railway is built • railway is operated • railway is used • ...
przymiotnik + railway
Kolokacji: 69
Indian Railway • Western Railway • British Railway • new railway • Scottish Railway • narrow gauge railway • light railway • ...
przyimek + railway
Kolokacji: 15
by railway • into the Great Railway • in railways • on the railway • from the railway • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.