BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"rail" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rail rzeczownik

rzeczownik + rail
Kolokacji: 55
commuter rail • Network Rail • guard rail • steel rail • iron rail • ...
rail + rzeczownik
Kolokacji: 121
rail line • rail service • rail network • rail system • rail link • rail station • rail car • rail transport • rail connection • rail yard • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
1. rail line = linia kolejowa rail line
3. rail company = spółka kolejowa rail company
4. passenger rail service = usługa kolejowa pasażerska passenger rail service
5. commuter rail service = dojeżdżający usługa kolejowa commuter rail service
6. commuter rail line = linia dojeżdżającego kolejowa commuter rail line
7. Cologne-Frankfurt rail line = Kolonia-frankfurcki linia kolejowa Cologne-Frankfurt rail line
8. rail pass = przepustka kolejowa rail pass
9. rail strike = strajk na kolei rail strike
10. freight rail service = usługa kolejowa towarowa freight rail service
11. rail gun = broń kolejowa rail gun
12. rail spur = bodziec kolejowy rail spur
13. rail head = głowa kolejowa rail head
14. rail shooter = spluwa kolejowa rail shooter
15. National Rail service = Krajowa usługa kolejowa National Rail service
16. East Rail Line = Wschód Linia kolejowa East Rail Line
17. rail stock = towar kolejowy rail stock
18. bus rail service = usługa kolejowa autobusowa bus rail service
19. speed rail line = linia prędkości kolejowa speed rail line
20. rail blockade = blokada kolejowa rail blockade
(6) yard, kilometer
Kolokacji: 2
(11) project, plan
Kolokacji: 2
(12) corridor, tunnel
Kolokacji: 2
(14) industry, capacity
Kolokacji: 2
(16) hub, center
Kolokacji: 2
(17) Europe, alignment
Kolokacji: 2
(19) siding, gauge
Kolokacji: 2
(20) safety, improvement
Kolokacji: 2
(21) enthusiast, fan, buff
Kolokacji: 3
(22) Regulation, Regulator
Kolokacji: 2
rail + czasownik
Kolokacji: 11
operated by Rail • connected by rail • rail runs • owned by Network Rail • linked by rail • ...
czasownik + rail
Kolokacji: 7
use rail • see National Rail • include rail • ride the rails • travel by rail • ...
przymiotnik + rail
Kolokacji: 41
British Rail • light rail • Northern Rail • high-speed rail • wooden rail • ...
przyimek + rail
Kolokacji: 17
by rail • of rail • for rail • with rails • along the rail • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.