BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"along the rail" — Słownik kolokacji angielskich

along the rail kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzdłuż poręczy
  1. along przyimek + rail rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Find a place along the rail and keep your head low.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo