"qualification" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

qualification rzeczownik

rzeczownik + qualification
Kolokacji: 20
FIFA World Cup qualification • property qualification • education qualification • teaching qualification • World Cup qualification • ...
qualification + rzeczownik
Kolokacji: 25
qualification tournament • qualification round • qualification process • qualification match • qualification standard • ...
qualification + czasownik
Kolokacji: 7
qualification takes • qualification includes • qualification matches • qualification varies • qualification requires • ...
(1) take, require, apply
Kolokacji: 3
1. qualification takes = kwalifikacje biorą qualification takes
2. qualification requires = kwalifikacje wymagają qualification requires
3. qualification applies = kwalifikacje stosują qualification applies
(2) include, seem
Kolokacji: 2
(3) match, vary
Kolokacji: 2
czasownik + qualification
Kolokacji: 31
qualification required • gain qualifications • obtain qualifications • secure qualification • hold qualifications • ...
przymiotnik + qualification
Kolokacji: 61
professional qualification • academic qualification • high qualification • educational qualification • formal qualification • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.