"qualification" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

qualification rzeczownik

rzeczownik + qualification
Kolokacji: 20
FIFA World Cup qualification • property qualification • education qualification • teaching qualification • World Cup qualification • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) FIFA, World, playoff
Kolokacji: 3
(4) job, carrier, paper, Cup
Kolokacji: 4
1. job qualification = kwalifikacje dotyczące pracy job qualification
2. carrier qualification = kwalifikacje przewoźnika carrier qualification
3. paper qualification = papierowe kwalifikacje paper qualification
4. Cup qualification = Kwalifikacje filiżanki Cup qualification
(5) staff, personnel
Kolokacji: 2
(6) voting, voter
Kolokacji: 2
qualification + rzeczownik
Kolokacji: 25
qualification tournament • qualification round • qualification process • qualification match • qualification standard • ...
qualification + czasownik
Kolokacji: 7
qualification takes • qualification includes • qualification matches • qualification varies • qualification requires • ...
czasownik + qualification
Kolokacji: 31
qualification required • gain qualifications • obtain qualifications • secure qualification • hold qualifications • ...
przymiotnik + qualification
Kolokacji: 61
professional qualification • academic qualification • high qualification • educational qualification • formal qualification • ...
przyimek + qualification
Kolokacji: 12
without qualification • of qualifications • for qualification • with qualifications • to qualifications • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.