"qualification" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

qualification rzeczownik

rzeczownik + qualification
Kolokacji: 20
FIFA World Cup qualification • property qualification • education qualification • teaching qualification • World Cup qualification • ...
qualification + rzeczownik
Kolokacji: 25
qualification tournament • qualification round • qualification process • qualification match • qualification standard • ...
qualification + czasownik
Kolokacji: 7
qualification takes • qualification includes • qualification matches • qualification varies • qualification requires • ...
czasownik + qualification
Kolokacji: 31
qualification required • gain qualifications • obtain qualifications • secure qualification • hold qualifications • ...
przymiotnik + qualification
Kolokacji: 61
professional qualification • academic qualification • high qualification • educational qualification • formal qualification • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(3) high, superior
Kolokacji: 2
(4) formal, traditional
Kolokacji: 2
1. medical qualification = medyczne kwalifikacje medical qualification
2. special qualification = szczególne kwalifikacje special qualification
3. specific qualification = określone kwalifikacje specific qualification
4. particular qualification = szczególne kwalifikacje particular qualification
5. unique qualification = kwalifikacje jedyne w swoim rodzaju unique qualification
(7) European, regional, Scottish
Kolokacji: 3
(8) only, sole
Kolokacji: 2
(9) minimum, minimal
Kolokacji: 2
(11) far, best, better
Kolokacji: 3
(12) certain, final, questionable
Kolokacji: 3
(13) legal, relevant, major
Kolokacji: 3
(15) technical, scientific
Kolokacji: 2
(16) appropriate, proper, right
Kolokacji: 3
(17) national, obvious
Kolokacji: 2
przyimek + qualification
Kolokacji: 12
without qualification • of qualifications • for qualification • with qualifications • to qualifications • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.