ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"qualification stage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kwalifikacje etap
  1. qualification rzeczownik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the qualification stage for the 2011 World Cup she scored 16 goals.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo