ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"professional" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

professional rzeczownik

rzeczownik + professional
Kolokacji: 64
health professional • healthcare professional • industry professional • Tennis Professional • physician other healthcare professional • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
6. Guardian Professional = Strażnik Profesjonalista Guardian Professional
9. estate professional = profesjonalista majątku estate professional
10. investment professional = profesjonalista inwestycyjny investment professional
13. tax professional = profesjonalista podatku tax professional
14. health-care professional = profesjonalista dotyczący służby zdrowia health-care professional
16. media professional = profesjonalista medialny media professional
17. museum professional = profesjonalista muzealny museum professional
professional + czasownik
Kolokacji: 42
professional says • prescribed by one's health professional • healthcare professional monitors • professional working • ...
czasownik + professional
Kolokacji: 35
consult physician professional • include professionals • train professionals • write for health professionals • attract professionals • ...
przymiotnik + professional
Kolokacji: 74
young professional • medical professional • mental health professional • political professional • skilled professional • ...
przyimek + professional
Kolokacji: 16
among professionals • by professionals • for professionals • of professionals • with professionals • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.