BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"preliminary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

preliminary przymiotnik

preliminary + rzeczownik
Kolokacji: 162
preliminary round • preliminary report • preliminary result • preliminary injunction • preliminary investigation • preliminary hearing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
  • The preliminary injunction therefore remained in effect for six months.
  • In 1990 Israel tried to stop the book sale with a preliminary injunction.
  • As a preliminary injunction, the judge's order is not the final determination in the case.
  • His "preliminary injunction" against Microsoft is not a final decision.
  • This preliminary injunction, however, only lasted until a full trial could be held.
  • But a Federal judge said last week that he would dissolve the preliminary injunction.
  • But the court later dissolved the order and refused to issue a preliminary injunction.
  • "All this talk about preliminary injunctions can get crazy," he said.
  • A Federal judge has issued a preliminary injunction against a second law, and that action is under appeal.
  • Their request for a preliminary injunction was denied by a district court judge.
9. preliminary stage = stadium wstępne preliminary stage
12. preliminary version = wersja wstępna (np. dokumentu) preliminary version
16. preliminary test = próba wstępna, test wstępny, badanie wstępne preliminary test
20. preliminary budget = budżet początkowy preliminary budget
23. preliminary inquiry = wstępne dochodzenie preliminary inquiry
29. preliminary step = krok wstępu preliminary step
32. preliminary meeting = spotkanie wstępu preliminary meeting
35. preliminary review = przegląd wstępu preliminary review
36. preliminary list = lista wstępu preliminary list
37. preliminary ruling = orzeczenie wstępne preliminary ruling
38. preliminary squad = oddział wstępu preliminary squad

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.