BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pick" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pick czasownik

pick + rzeczownik
Kolokacji: 206
pick winners • pick flowers • pick one's way • pick up one's bag • pick up one's glass • pick up one's trail • pick up one's children • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
1. pick winners = obstawiaj zwycięzców pick winners
2. pick flowers = zrywaj kwiaty pick flowers
3. pick one's way = chodzić ostrożnie, ostrożnie stawiać kroki pick one's way
4. pick up one's bag = poprawiać się czyjś torba pick up one's bag
5. pick up one's glass = poprawiać się czyjś szkło pick up one's glass
6. pick up one's trail = poprawiać się czyjś szlak pick up one's trail
7. pick up one's children = poprawiać się czyjś dzieci pick up one's children
9. pick up one's cup = poprawiać się czyjś filiżanka pick up one's cup
10. pick up one's car = poprawiać się czyjś samochód pick up one's car
12. pick up several points = zdobądź kilka punktów pick up several points
13. pick fruit = zrywaj owoce pick fruit
14. pick up an injury = podnieś uraz pick up an injury
15. pick up one's victory = poprawiać się czyjś zwycięstwo pick up one's victory
16. pick up one's sword = poprawiać się czyjś miecz pick up one's sword
17. pick stocks = wybierz towary pick stocks
18. pick up speed = nabierać prędkości, nabierać rozpędu, przyśpieszać, wzmagać się (np. wiatr) pick up speed
19. pick up steam = nabierać prędkości, nabierać rozpędu, przyśpieszać, wzmagać się (np. wiatr) pick up steam
20. pick one's words = planować wypowiedź, dobierać słowa pick one's words
21. pick people = wybierz ludzi pick people
22. pick one's nose = dłubać w nosie pick one's nose
23. pick up one's hat = poprawiać się czyjś kapelusz pick up one's hat
25. pick up passengers = podnieś pasażerów pick up passengers
26. pick a fight = wywoływać kłótnię pick a fight
27. pick up one's rifle = poprawiać się czyjś strzelba pick up one's rifle
28. pick the lock = wybierz zamek pick the lock
29. pick one's teeth = dłubać w zębach (palcem lub wykałaczką) pick one's teeth
30. pick up one's fork = poprawiać się czyjś widelec pick up one's fork
31. pick cotton = zerwij bawełnę pick cotton
34. pick up one's option = poprawiać się czyjś opcja pick up one's option
35. pick up one's mail = poprawiać się czyjś poczta pick up one's mail
37. pick berries = zbierz jagody pick berries
38. pick a place = wybierz miejsce pick a place
40. pick up objects = podnieś przedmioty pick up objects
41. pick up one's clothes = poprawiać się czyjś ubranie pick up one's clothes
42. pick up one's hand = poprawiać się czyjś ręka pick up one's hand
43. pick up one's medal = poprawiać się czyjś medal pick up one's medal
44. pick players = wybierz graczy pick players
45. pick things = wybierz rzeczy pick things
46. pick apples = zbieraj jabłka pick apples
48. pick up one's pack = poprawiać się czyjś paczka pick up one's pack
49. pick sides = opowiadać się po czyjejś stronie, wybierać stronę (w konflikcie) pick sides
50. pick the man = wybierz człowieka pick the man
51. pick up girls = podnieś dziewczyny pick up girls
52. pick up one's suitcase = poprawiać się czyjś walizka pick up one's suitcase
53. pick up women = podnieś kobiety pick up women
54. pick up bits = zdobądź kawałki pick up bits
55. pick up momentum = zdobądź rozmach pick up momentum
56. pick up one's head = poprawiać się czyjś głowa pick up one's head
57. pick up one's thoughts = poprawiać się czyjś myśli pick up one's thoughts
58. pick up one's mug = poprawiać się czyjś kubek pick up one's mug
59. pick up one's drink = poprawiać się czyjś napój pick up one's drink
60. pick up one's son = poprawiać się czyjś syn pick up one's son
61. pick up one's spoon = poprawiać się czyjś łyżka pick up one's spoon
63. pick up one's daughter = poprawiać się czyjś córka pick up one's daughter
64. pick up one's briefcase = poprawiać się czyjś teczka pick up one's briefcase
65. pick up one's plate = poprawiać się czyjś talerz pick up one's plate
czasownik + pick
Kolokacji: 22
try to pick • go to pick • want to pick • begin picking • start picking • ...
pick + przyimek
Kolokacji: 60
pick up • pick out • pick off • pick through • pick at • ...
pick + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
pick clean • carefully pick • quickly pick up • picked apart • later picked up • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.