"pick one's time" — Słownik kolokacji angielskich

pick one's time kolokacja
Popularniejsza odmiana: pick a time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybierać czyjś czas
  1. pick czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Give us a moment to clear a space for you and then pick your own time.

    Podobne kolokacje: