"pick up one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprawiać się czyjś napój
  1. pick czasownik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She picked up her drink, then put it down again.

    Podobne kolokacje:

podobne do "pick up one's drink" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pick up one's drink" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik