ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pearl" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pearl rzeczownik

rzeczownik + pearl
Kolokacji: 15
Daniel Pearl • seed pearl • Mr. Pearl • Minnie Pearl • Mount Pearl • ...
pearl + rzeczownik
Kolokacji: 41
Pearl Harbor • Pearl Jam • Pearl Street • Pearl River • pearl necklace • pearl earring • ...
czasownik + pearl
Kolokacji: 8
wear pearls • produce pearls • give pearls • see Pearl • cast pearls • ...
przymiotnik + pearl
Kolokacji: 19
Black Pearl • tiny pearl • white pearl • large pearl • fake pearl • ...
przyimek + pearl
Kolokacji: 11
with pearls • of pearls • in pearls • for pearls • to Pearl • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) with, of, in, for, to, ...
Kolokacji: 11
3. in pearls = w perłach in pearls
4. for pearls = dla pereł for pearls
5. to Pearl = do Perły to Pearl
6. on Pearl = na Perle on Pearl
7. at Pearl = przy Perle at Pearl
8. from Pearl = z Perły from Pearl
9. about Pearl = o Perle about Pearl
10. into pearls = do pereł into pearls
11. including pearls = w tym perły including pearls

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.