ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pearl" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pearl rzeczownik

rzeczownik + pearl
Kolokacji: 15
Daniel Pearl • seed pearl • Mr. Pearl • Minnie Pearl • Mount Pearl • ...
pearl + rzeczownik
Kolokacji: 41
Pearl Harbor • Pearl Jam • Pearl Street • Pearl River • pearl necklace • pearl earring • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. Pearl Jam = Perłowy Dżem Pearl Jam
2. Pearl Harbor attack = Perłowy Port atak Pearl Harbor attack
3. Pearl Theater = Perłowa Scena Pearl Theater
4. pearl merchant = perłowy kupiec pearl merchant
5. Pearl Paint = Perłowa Farba Pearl Paint
(3) Street, Bailey, Roundabout
Kolokacji: 3
(6) button, inlay, stud, bead
Kolokacji: 4
(7) diver, diving
Kolokacji: 2
(8) Meyer, Lang, Lowe
Kolokacji: 3
(10) oyster, barley, shell
Kolokacji: 3
czasownik + pearl
Kolokacji: 8
wear pearls • produce pearls • give pearls • see Pearl • cast pearls • ...
przymiotnik + pearl
Kolokacji: 19
Black Pearl • tiny pearl • white pearl • large pearl • fake pearl • ...
przyimek + pearl
Kolokacji: 11
with pearls • of pearls • in pearls • for pearls • to Pearl • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.