ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pearl" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pearl rzeczownik

rzeczownik + pearl
Kolokacji: 15
Daniel Pearl • seed pearl • Mr. Pearl • Minnie Pearl • Mount Pearl • ...
pearl + rzeczownik
Kolokacji: 41
Pearl Harbor • Pearl Jam • Pearl Street • Pearl River • pearl necklace • pearl earring • ...
czasownik + pearl
Kolokacji: 8
wear pearls • produce pearls • give pearls • see Pearl • cast pearls • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) wear, hide
Kolokacji: 2
1. produce pearls = produkty rolne perlą się produce pearls
2. give pearls = daj perły give pearls
3. see Pearl = zobacz Perła see Pearl
4. cast pearls = obsada perli się cast pearls
5. include pearls = obejmuj perły include pearls
6. name Pearl = imię Perła name Pearl
przymiotnik + pearl
Kolokacji: 19
Black Pearl • tiny pearl • white pearl • large pearl • fake pearl • ...
przyimek + pearl
Kolokacji: 11
with pearls • of pearls • in pearls • for pearls • to Pearl • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.