"wear pearls" — Słownik kolokacji angielskich

wear pearls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież perli się
  1. wear czasownik + pearl rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Women look as if they were born wearing pearls.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo