eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"pass" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pass czasownik

pass + rzeczownik
Kolokacji: 142
pass legislation • pass judgment • pass muster • pass inspection • pass information • pass one's hand • pass one's version • ...
czasownik + pass
Kolokacji: 48
help pass • fail to pass • attempt to pass • try to pass • expected to pass • come to pass • required to pass • allow to pass • ...
pass + przyimek
Kolokacji: 79
pass through • pass out • pass along • pass beneath • pass around • pass down • pass up • pass off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
1. pass through = przejeżdzać (np. przez miasto) pass through
3. pass without = miń na zewnątrz pass without
4. pass along = przekazywać (np. informację) pass along
5. passed before = minięty wcześniej passed before
6. pass around = podaj z ręki do ręki pass around
8. pass over = nie zareaguj pass over
11. passed since = minięty od tej pory passed since
12. pass near = miń blisko pass near
13. pass by = przechodzić obok, przejeżdżać obok pass by
  • The House had passed the bill hours earlier by a vote of 346 to 11.
  • The bill passed by a vote of 12 to 4.
  • An average of 125 people passed by each hour during the last week.
  • Even so, the bill passed by a vote of 31 to 11.
  • The bill passed by a vote of 69 to 30.
  • The bill passed by a vote of 296 to 121.
  • The House passed the bill by a vote of 251 to 174.
  • The bill passed the House by a vote of 279-147.
  • On my way back home I passed by the house again.
  • The House passed the bill by a vote of 236 to 172.
14. pass under = miń poniżej pass under
15. pass within = miń wewnątrz pass within
19. pass up = przepuść pass up
20. pass off = mijać (np. o przyjęciu) pass off
22. pass onto = mijać na pass onto
24. pass on = przekazywać pass on
25. pass above = miń wyżej pass above
26. pass for = uchodź pass for
27. pass among = mijać wśród pass among
29. pass during = mijać podczas pass during
30. pass until = mijać do czasu gdy pass until
31. pass to = mijać aby pass to
33. pass against = mijać przeciwko pass against
34. pass upon = mijać na pass upon
36. pass at = mijać przy pass at
37. pass close to = mijać blisko aby pass close to
38. pass below = miń poniżej pass below
40. pass about = mijać około pass about
41. pass of = mijać z pass of
44. passed over for = przesunięty dla passed over for
48. pass out on = mdleć na pass out on
50. passed over in = przesunięty w passed over in
51. pass out from = mdleć z pass out from
52. pass out in = zdaj na zewnątrz pass out in
53. pass out to = mdleć aby pass out to
54. pass via = mijać przez pass via
55. pass outside = miń na zewnątrz pass outside
pass + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 129
pass away • pass through • pass quickly • unanimously pass • easily pass • pass unnoticed • successfully pass • overwhelmingly pass • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.