"overseas" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

overseas przymiotnik

overseas + rzeczownik
Kolokacji: 192
overseas territory • overseas market • overseas operation • overseas trip • overseas tour • overseas service • overseas deployment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
2. overseas market = rynek zagraniczny, rynek zamorski overseas market
3. overseas operation = zagraniczna operacja overseas operation
4. overseas trip = zagraniczna podróż overseas trip
5. overseas tour = zagraniczna wycieczka overseas tour
6. overseas service = zagraniczna służba overseas service
8. overseas deployment = zagraniczne rozmieszczenie overseas deployment
11. overseas sales = zagraniczne sprzedaże overseas sales
12. overseas department = zagraniczny departament overseas department
13. overseas player = zagraniczny gracz overseas player
14. overseas investment = zagraniczna inwestycja overseas investment
15. overseas company = zagraniczna spółka overseas company
16. overseas travel = podróż zamorska overseas travel
18. overseas trade = handel zagraniczny overseas trade
19. overseas assignment = zagraniczny przydział overseas assignment
20. overseas business = zagraniczny biznes overseas business
21. overseas mission = zagraniczna misja overseas mission
22. overseas colony = zagraniczna kolonia overseas colony
24. overseas country = zamorski kraj overseas country

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.