"organization" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

organization rzeczownik

rzeczownik + organization
Kolokacji: 276
news organization • community organization • rights organization • research organization • umbrella organization • arts organization • ...
organization + rzeczownik
Kolokacji: 21
organization chart • Corrupt Organizations Act • organization structure • organization man • organization operating • ...
organization + czasownik
Kolokacji: 332
organization representing • organization calls • organization operates • organization seeks • organization promotes • ...
czasownik + organization
Kolokacji: 156
organization founded • organization dedicated • organization called • organization based • organization established • ...
przymiotnik + organization
Kolokacji: 492
nonprofit organization • non-profit organization • international organization • national organization • political organization • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. national organization = państwowa organizacja national organization
11. independent organization = niezależna organizacja independent organization
19. educational organization = edukacyjna organizacja educational organization
20. civic organization = miejska organizacja civic organization
21. criminal organization = organizacje przestępcza criminal organization
22. voluntary organization = organizacja ochotnicza, organizacja charytatywna, wolontariat voluntary organization
24. regional organization = regionalna organizacja regional organization
26. secret organization = potajemna organizacja secret organization
29. paramilitary organization = organizacja członka organizacji paramilitarnej paramilitary organization
30. philanthropic organization = filantropijna organizacja philanthropic organization
31. community-based organization = organizacja oparta na wspólnocie community-based organization
34. militant organization = organizacja bojownika militant organization
36. gay organization = gejowska organizacja gay organization
  • But you don't have to go with a large organization.
  • Still, one must expect those things in a large organization.
  • But it's a large organization, and you can't expect everyone to know what everybody else did or is doing.
  • I'm now working with the chairman of a large national organization.
  • Go is already in commercial use by several large organizations.
  • By 1899 she had created the largest organization of its kind in the world.
  • "I have little experience running a large organization," he said.
  • Some work in small companies, others as part of larger organizations.
  • Its officials say it is the largest black organization in the world.
  • He would soon become the top man in the now much larger and more powerful organization.
41. Christian organization = Chrześcijańska organizacja Christian organization
43. separate organization = odrębna organizacja separate organization
45. new organization = nowa organizacja new organization
47. small organization = nieliczna organizacja small organization
48. global organization = światowa organizacja global organization
50. only organization = jedyna organizacja only organization
51. American organization = Amerykańska organizacja American organization
53. foreign organization = zagraniczna organizacja foreign organization
54. big organization = duża organizacja big organization
55. powerful organization = potężna organizacja powerful organization
56. economic organization = organizacja gospodarcza economic organization
58. old organization = stara organizacja old organization
59. responsible organization = odpowiedzialna organizacja responsible organization
60. legal organization = prawna organizacja legal organization
61. formal organization = organizacja formalna formal organization
63. medical organization = medyczna organizacja medical organization
64. black organization = czarna organizacja black organization
66. tax-exempt organization = organizacja zwolniona z opodatkowania tax-exempt organization
67. active organization = aktywna organizacja active organization
68. official organization = oficjalna organizacja official organization
69. entire organization = cała organizacja entire organization
70. Palestinian organization = Palestyńska organizacja Palestinian organization
73. single organization = jedna organizacja single organization
74. nonpartisan organization = nonpartisan organizacja nonpartisan organization
75. underground organization = undergroundowa organizacja underground organization
76. main organization = główna organizacja main organization
77. Catholic organization = Katolicka organizacja Catholic organization
78. nationalist organization = narodowościowa organizacja nationalist organization
79. civil rights organization = organizacja na rzecz przestrzegania praw obywatelskich civil rights organization
82. strong organization = silna organizacja strong organization
84. multilateral organization = wielostronna organizacja multilateral organization
85. central organization = główna organizacja central organization
86. industrial organization = przemysłowa organizacja industrial organization
87. radical organization = organizacja radykała radical organization
89. whole organization = cała organizacja whole organization
91. affiliated organization = stowarzyszona organizacja affiliated organization
92. academic organization = naukowa organizacja academic organization
93. related organization = powiązana organizacja related organization
94. outside organization = poza organizacją outside organization
95. liberal organization = hojna organizacja liberal organization
96. Washington-based organization = Waszyngtoński-umiejscowić/umiejscawiać organizacja Washington-based organization
97. financial organization = finansowa organizacja financial organization
98. illegal organization = nielegalna organizacja illegal organization
99. faith-based organization = organizacja oprzeć na wierze faith-based organization
100. worldwide organization = ogólnoświatowa organizacja worldwide organization
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 101
przyimek + organization
Kolokacji: 27
among organizations • of organizations • between organizations • through organizations • by organizations • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.