BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"civic organization" — Słownik kolokacji angielskich

civic organization kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejska organizacja
  1. civic przymiotnik + organization rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since then, he has worked with many civic, political and community organizations.

powered by  eTutor logo