BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"minor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

minor przymiotnik

minor + rzeczownik
Kolokacji: 462
minor league • minor planet • minor injury • minor role • minor change • minor character • minor damage • minor leaguer • ...
przysłówek + minor
Kolokacji: 7
relatively minor • seemingly minor • most minor • fairly minor • comparatively minor • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. relatively minor = stosunkowo drobny relatively minor
2. most minor = najdrobniejszy most minor
3. seemingly minor = pozornie drobny seemingly minor
minor + przyimek
Kolokacji: 6
minor in • minor for • minor to • minor with • minor at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.