Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"melt" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

melt czasownik

melt + rzeczownik
Kolokacji: 17
melt ice • melt snow • melt the butter • melt one's heart • melt several tablespoons • ...
czasownik + melt
Kolokacji: 5
begin to melt • seem to melt • begin melting • start melting • cause to melt
melt + przyimek
Kolokacji: 27
melt into • melt down • melt in • melt at • melt from • ...
melt + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
melt away • melt together • slowly melt • quickly melt • melt completely • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.