"marketing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

marketing rzeczownik

rzeczownik + marketing
Kolokacji: 32
product marketing • solicitation guerilla marketing • Internet marketing • consumer marketing • sports marketing • ...
marketing + rzeczownik
Kolokacji: 202
marketing campaign • marketing strategy • marketing director • marketing manager • marketing executive • marketing effort • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
1. marketing campaign = kampania marketingowa, kampania reklamowa marketing campaign
7. marketing tool = narzędzie marketingowe marketing tool
10. marketing consultant = doradca marketingowy marketing consultant
11. marketing plan = plan marketingowy marketing plan
13. marketing program = program marketingowy marketing program
16. marketing firm = firma marketingowa marketing firm
18. marketing budget = budżet marketingowy marketing budget
19. marketing expert = ekspert w dziedzinie marketingu, specjalista ds. marketingu marketing expert
20. marketing technique = metoda marketingowa, technika marketingowa marketing technique
21. marketing ploy = wybieg marketingowy marketing ploy
22. marketing purpose = cel marketingu marketing purpose
23. marketing agency = agencja marketingowa marketing agency
24. chief marketing officer = główny urzędnik marketingowy chief marketing officer
25. marketing practice = praktyka marketingowa marketing practice
28. marketing opportunity = okazja marketingowa marketing opportunity
29. marketing team = zespół marketingu, zespół marketingowy marketing team
30. marketing activity = aktywność marketingowa, działanie marketingowe, działalność marketingowa marketing activity
31. marketing cost = koszt zbytu, koszty marketingowe marketing cost
32. marketing tactic = taktyka marketingowa marketing tactic
33. marketing division = podział marketingowy marketing division
34. marketing specialist = specjalista ds. marketingu marketing specialist
35. marketing people = ludzie marketingowi marketing people
36. marketing right = prawo marketingowe marketing right
37. marketing approach = podejście marketingowe marketing approach
38. marketing representative = przedstawiciel marketingowy marketing representative
40. marketing message = wiadomość marketingowa marketing message
41. marketing skill = biegłość marketingowa marketing skill
42. marketing arm = ramię marketingowe marketing arm
44. marketing term = termin marketingowy marketing term
45. marketing gimmick = chwyt marketingowy marketing gimmick
46. marketing organization = organizacja marketingowa marketing organization
47. marketing scheme = plan marketingowy marketing scheme
48. marketing slogan = slogan marketingowy marketing slogan
49. marketing expense = koszt marketingowy marketing expense
czasownik + marketing
Kolokacji: 21
tolerate solicitation marketing • handle marketing • include marketing • oversee marketing • study marketing • ...
przymiotnik + marketing
Kolokacji: 61
direct marketing • aggressive marketing • viral marketing • global marketing • worldwide marketing • ...
przyimek + marketing
Kolokacji: 15
of marketing • for marketing • on marketing • in marketing • to marketing • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.