"management" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

management rzeczownik

rzeczownik + management
Kolokacji: 223
resource management • Land Management • risk management • asset management • Emergency Management • waste management • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 71
3. risk management = zarządzanie ryzykiem risk management
6. waste management = utylizacja odpadów, zarządzanie odpadami, gospodarka odpadami waste management
7. Personnel Management = Zarządzanie zasobami ludzkimi Personnel Management
9. crisis management = zarządzanie kryzysem, zarządzanie kryzysowe crisis management
14. water management = gospodarka wodami, zarządzanie zasobomi wodnymi water management
17. money management = zarządzanie pieniędzmi money management
19. school management = zarządzanie szkołą school management
21. team management = zarządzanie zespołowe team management
24. time management = zarządzanie czasem time management
29. estate management = zarządzanie majątkiem estate management
30. wildlife management = zarządzanie fauną i florą wildlife management
34. fund management = zarządzanie funduszem fund management
37. inventory management = zarządzanie zapasami, zarządzanie inwentarzem inventory management
39. wealth management = zarządzanie majątkiem wealth management
41. construction management = kierownictwo budowy, zarządzanie działalnością budowlaną construction management
42. station management = zarządzanie dworcowe station management
43. service management = zarządzanie służbą service management
44. disaster management = zarządzanie kryzysem, zarządzanie kryzysowe disaster management
45. memory management = zarządzanie pamięcią memory management
47. disease management = zarządzanie chorobą disease management
50. club management = zarządzanie klubem club management
52. rights management = zarządzanie prawami rights management
53. anger management = techniki radzenia sobie ze złością anger management
54. management of one's affairs = zarządzanie z czyjś sprawy management of one's affairs
55. performance management = zarządzanie wydajnością (przede wszystkim pracy) performance management
57. event management = organizacja imprez masowych event management
58. power management = zarządzanie energią power management
59. energy management = gospodarka energetyczna energy management
61. park management = zarządzanie parkowe park management
64. records management = zarządzanie rekordami records management
68. government management = kierownictwo rządowe government management
71. building management = zarządzanie budynkiem building management
management + rzeczownik
Kolokacji: 207
management team • management consultant • management system • management style • management position • ...
management + czasownik
Kolokacji: 64
management decides • management says • management makes • management wants • management takes • ...
czasownik + management
Kolokacji: 76
provide management • include management • receive in management • assume management • take over management • ...
przymiotnik + management
Kolokacji: 138
senior management • top management • financial management • day-to-day management • poor management • ...
przyimek + management
Kolokacji: 25
between management • of Management • including management • by management • for management • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.