"sports management" — Słownik kolokacji angielskich

sports management kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarządzanie sportami
  1. sport rzeczownik + management rzeczownik
    Silna kolokacja

    He has been working and teaching in sports management for over 30 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo