BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"management" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

management rzeczownik

rzeczownik + management
Kolokacji: 223
resource management • Land Management • risk management • asset management • Emergency Management • waste management • ...
management + rzeczownik
Kolokacji: 207
management team • management consultant • management system • management style • management position • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
  • Since then, the company has put in place a new senior management team.
  • Can you do an article on her management team, by the way?
  • Those are not expected, however, to include any significant changes in the current management team.
  • And who knows what the next management team will want to do.
  • Why not be the first to put more women than men on your management team?
  • The company also put in place a new management team.
  • What kind of management team do they have in place?
  • Do you have the right management team in place for growth?
  • She became part of the management team that ran the company.
  • The company's strategy is not expected to change under the new management team.
6. management position = stanowisko kierownicze management position
7. management structure = struktura zarządzania management structure
10. management skill = umiejętności zarządzania management skill
11. management buyout = wykup firmy przez kierownictwo management buyout
12. management fee = opłata z tytułu zarządzania management fee
14. management service = usługa dotycząca zarządzania management service
15. management contract = kontrakt menadżerski management contract
17. management change = zmiana dotycząca zarządzania management change
18. management problem = problem związany z zarządzaniem management problem
22. management decision = decyzja dotycząca zarządzania management decision
23. management technique = technika zarządzania, sposób zarządzania management technique
24. management tool = instrument dotyczący zarządzania management tool
25. Management Study = Nauka dotycząca zarządzania Management Study
26. management consulting firm = biuro porad dotyczące zarządzania management consulting firm
27. management control = kontrola kierownicza management control
28. management strategy = strategia dotycząca zarządzania management strategy
29. management issue = kwestia dotycząca zarządzania management issue
30. Pain Management Trend = Zarządzanie bólem Tendencja Pain Management Trend
31. management firm = firma zarządzająca management firm
32. money management firm = firma gospodarki pieniężnej money management firm
33. management information system = MIS (system zarządzania informacjami w ramach firmy, przedsiębiorstwa) management information system
34. management role = rola dotycząca zarządzania management role
35. management responsibility = odpowiedzialność dotycząca zarządzania management responsibility
36. management job = praca na stanowisku kierowniczym management job
37. management shake-up = restrukturyzacja dotycząca zarządzania management shake-up
38. management policy = polityka dotycząca zarządzania management policy
39. management consulting = doradztwo w zakresie zarządzania management consulting
40. management software = oprogramowanie do zarządzania management software
41. management experience = doświadczenie w zarządzaniu management experience
42. management training = szkolenie kadry kierowniczej management training
44. Federal Emergency Management Agency = Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego Federal Emergency Management Agency
45. management education = edukacja w zakresie zarządzania management education
46. Management Council = Rada dotycząca zarządzania Management Council
47. management trainee = osoba szkolona na stanowisko kierownicze management trainee
48. management expert = specjalista dotyczący zarządzania management expert
49. management level = poziom zarządzania management level
50. investment management firm = firma zarządzania papierami wartościowymi investment management firm
52. management buy-out = zarządzanie kupić/kupować-precz management buy-out
53. management official = urzędnik dotyczący zarządzania management official
54. management staff = kadra kierownicza management staff
55. management approach = podejście dotyczące zarządzania management approach
56. management philosophy = filozofia dotycząca zarządzania management philosophy
57. management agreement = umowa zarządzania management agreement
58. management supervisor = kierownik dotyczący zarządzania management supervisor
59. management office = administracja management office
60. management process = proces dotyczący zarządzania management process
management + czasownik
Kolokacji: 64
management decides • management says • management makes • management wants • management takes • ...
czasownik + management
Kolokacji: 76
provide management • include management • receive in management • assume management • take over management • ...
przymiotnik + management
Kolokacji: 138
senior management • top management • financial management • day-to-day management • poor management • ...
przyimek + management
Kolokacji: 25
between management • of Management • including management • by management • for management • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.