"management official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik dotyczący zarządzania
  1. management rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A management official said the union wanted to delay the elimination of any teams to 2004.

powered by  eTutor logo