"love" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

love rzeczownik

rzeczownik + love
Kolokacji: 44
Courtney Love • love of one's life • word love • love of God • love of music • ...
love + rzeczownik
Kolokacji: 69
love affair • love story • love song • love letter • love triangle • love scene • love poem • Love Boat • love interest • love life • ...
love + czasownik
Kolokacji: 82
Love goes • love makes • love comes • love says • love leads • Love takes • love grows • ...
czasownik + love
Kolokacji: 146
make love • find love • feel love • call Love • need love • give one's love • share one's love • express one's love • show one's love • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
2. find love = znajdź miłość find love
4. call Love = rozmowa telefoniczna Miłość call Love
7. share one's love = dzielić czyjś miłość share one's love
8. express one's love = wyrażać czyjś miłość express one's love
9. show one's love = pokazywać czyjś miłość show one's love
10. declare one's love = wyznaj miłość declare one's love
11. confess one's love = przyznawać się czyjś miłość confess one's love
12. win one's love = wygrywać czyjś miłość win one's love
13. lose one's love = przegrywać czyjś miłość lose one's love
14. get love = dostać miłość get love
15. know love = zaznaj miłości know love
16. see love = zobacz miłość see love
18. meet in love = spotkaj w miłości meet in love
19. send one's love = wysyłać czyjś miłość send one's love
  • She is in the best of health and sends her love.
  • Laura and Lot would send love if they knew of the chance.
  • Sends her love and looks forward to seeing you back in California.
  • Yes, I had a meal with them last night; they send their love.
  • I'm sending all my love to you with this letter.
  • What about the people who want to send you their love and sympathy?
  • But they send their love and authorization to all of you.
  • Everyone here sends their love as ever, and asks about you.
  • I studied his face, sending love through my eyes, willing him to live.
  • To his wonderful family, we send our love and sympathy.
20. take one's love = brać czyjś miłość take one's love
21. discover one's love = odkrywać czyjś miłość discover one's love
22. fall in love = zakochać się fall in love
23. know for one's love = wiedzieć dla czyjś miłość know for one's love
24. return one's love = wracać czyjś miłość return one's love
25. look for love = popatrz z miłości look for love
26. bring love = wnieś miłość bring love
27. Love is released = Miłość jest wyładowana Love is released
29. meet one's love = spotykać czyjś miłość meet one's love
30. remember one's love = pamiętać czyjś miłość remember one's love
31. fill with love = napełnij się miłością fill with love
32. include love = obejmuj miłość include love
33. describe one's love = opisywać czyjś miłość describe one's love
34. seek love = szukaj miłości seek love
36. buy Love = kup Miłość buy Love
37. prove one's love = udowadniać czyjś miłość prove one's love
38. reflect one's love = odzwierciedlać czyjś miłość reflect one's love
39. reveal one's love = wyjawiać czyjś miłość reveal one's love
40. experience love = doświadczenie miłość experience love
42. use one's love = używać czyjś miłość use one's love
43. proclaim one's love = ogłaszać czyjś miłość proclaim one's love
44. write Love = napisz Miłość write Love
45. mean love = chciej miłość mean love
46. combine one's love = kombajn czyjś miłość combine one's love
47. accept one's love = akceptować czyjś miłość accept one's love
48. believe in love = uwierz w miłość believe in love
49. offer one's love = oferować czyjś miłość offer one's love
50. pursue one's love = ścigać czyjś miłość pursue one's love
przymiotnik + love
Kolokacji: 158
true love • unrequited love • romantic love • unconditional love • tough love • deep love • great love • real love • new love • ...
przyimek + love
Kolokacji: 30
in love • about love • of love • without love • for love • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.