"logical" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

logical przymiotnik

logical + rzeczownik
Kolokacji: 165
logical conclusion • logical step • logical choice • logical reason • logical explanation • logical place • logical extension • logical thing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. logical conclusion = logiczne zakończenie logical conclusion
2. logical step = logiczny krok logical step
3. logical choice = logiczny wybór logical choice
4. logical reason = logiczny powód logical reason
5. logical explanation = logiczne wyjaśnienie logical explanation
6. logical place = logiczne miejsce logical place
7. logical extension = logiczne przedłużenie logical extension
8. logical thing = logiczna rzecz logical thing
  • It would be a logical thing for him to do.
  • All this being so, what was the logical thing for himself to do?
  • But it would have, from your point of view, been the logical thing to do.
  • The logical thing is to set out looking for another one.
  • That seemed like the most logical thing I'd heard so far.
  • Until the end of his life, Brown never thought he had done anything but the logical thing in using black players.
  • So what is the logical thing for him to do?
  • I didn't want attention called to myself, so the logical thing was to go with the man.
  • At the time, it seemed like the most logical thing to do.
  • The next day we did the most logical thing possible.
9. logical way = logiczna droga logical way
10. logical argument = logiczny argument logical argument
11. logical consequence = logiczna konsekwencja logical consequence
13. logical progression = logiczne następstwo rzeczy logical progression
14. logical answer = logiczna odpowiedź logical answer
15. logical fallacy = błąd logiczno-językowy logical fallacy
16. logical question = logiczne pytanie logical question
17. logical mind = logiczny umysł logical mind
18. logical solution = logiczne rozwiązanie logical solution
19. logical candidate = logiczny kandydat logical candidate
20. logical positivism = pozytywizm logiczny, neopozytywizm (pogląd, w którym wiedza jest oparta na danych empirycznych i jest ona opisana językiem matematyczno-logicznym) logical positivism
21. logical move = logiczny ruch logical move
22. logical connection = logiczny związek logical connection
23. logical reasoning = logiczne rozumownie logical reasoning
24. logical thinking = logiczne myślenie logical thinking
26. logical order = logiczne polecenie logical order
27. logical sense = logiczny sens logical sense
28. logical deduction = logiczne potrącenie logical deduction
przysłówek + logical
Kolokacji: 10
most logical • perfectly logical • totally logical • entirely logical • purely logical • ...
logical + przyimek
Kolokacji: 4
logical to • logical for • logical in • logical about

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.