KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"language" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

language rzeczownik

rzeczownik + language
Kolokacji: 112
body language • programming language • sign language • Bantu language • assembly language • minority language • ...
language + rzeczownik
Kolokacji: 164
language barrier • language skill • language art • language teacher • language newspaper • language version • language class • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
  • Not a great deal, maybe the language barrier in some of them.
  • There may still be something of a language barrier.but its clear the music knows no borders.
  • The best numbers in this one cut across language barriers.
  • The language barriers are not the issue of debate either.
  • This language barrier may not seem like a major matter.
  • Although the staff tried hard to please, there seemed to be a language barrier.
  • "There was no understanding because of the language barriers and the difference in culture with the American military."
  • The last thing that person needs is an additional language barrier.
  • Both groups were making determined efforts to break through the language barrier.
  • "Not an easy task with a language barrier before us."
2. language skill = umiejętność językowa language skill
3. language art = sztuka języka language art
6. language version = wersja językowa language version
11. language group = grupa języków language group
13. language family = rodzina językowa language family
14. language school = szkoła języków obcych, szkoła językowa language school
16. language processing = przetwarzanie języka language processing
19. language use = użycie języka language use
21. language problem = język problem language problem
22. language edition = edycja języka language edition
23. language training = język szkolenie language training
24. language lesson = lekcja języka language lesson
26. Malayalam language film = Malayalam język film Malayalam language film
28. language education = język edukacja language education
29. language translation = translacja języka language translation
30. language ability = umiejętność języka language ability
31. language policy = język polityka language policy
32. language teaching = język nauczanie language teaching
33. Modern Language Association = Język nowożytny Związek Modern Language Association
35. language speaker = mówiący języka language speaker
36. language change = zmiana języka language change
37. language proficiency = opanowanie języka, biegłość językowa language proficiency
38. language service = język usługa language service
39. language difficulty = trudność języka language difficulty
language + czasownik
Kolokacji: 96
language uses • language includes • language speaks • language makes • language belongs • language comes • language allows • ...
czasownik + language
Kolokacji: 144
language spoken • contain language • use language • study languages • include language • language called • speak as a language • ...
przymiotnik + language
Kolokacji: 471
foreign language • official language • native language • English language • French language • common language • modern language • ...
przyimek + language
Kolokacji: 28
between languages • through language • of language • including language • about language • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.