BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"invite" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

invite czasownik

invite + rzeczownik
Kolokacji: 120
invite friends • invite guests • invite people • invite a Protracted Europe • invite members • invite comparison • invite leaders • ...
czasownik + invite
Kolokacji: 12
want to invite • request to invite • ask to invite • look inviting • decide to invite • ...
invite + przyimek
Kolokacji: 29
invite out • invited to • invite into • invite by • invite for • ...
invite + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 43
later invite • regularly invited • personally invited • frequently invited • formally invited • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.