BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"invite" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

invite czasownik

invite + rzeczownik
Kolokacji: 120
invite friends • invite guests • invite people • invite a Protracted Europe • invite members • invite comparison • invite leaders • ...
czasownik + invite
Kolokacji: 12
want to invite • request to invite • ask to invite • look inviting • decide to invite • ...
invite + przyimek
Kolokacji: 29
invite out • invited to • invite into • invite by • invite for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. invited to = zaproszony invited to
2. invite into = zapraszać do invite into
3. invite by = zapraszać przez invite by
5. invite on = zapraszać na invite on
6. invite in = zaproś do środka invite in
8. invited at = zaproszony przy invited at
10. invite out = zaproś na zewnątrz invite out
11. invite onto = zapraszać na invite onto
13. invite over = zapraszać ponad invite over
15. invited during = zaproszony podczas invited during
invite + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 43
later invite • regularly invited • personally invited • frequently invited • formally invited • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.