BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"invite into" — Słownik kolokacji angielskich

invite into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapraszać do
  1. invite czasownik + into przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    What in God's name had been invited into his house?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo