BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"interfere" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

interfere czasownik

czasownik + interfere
Kolokacji: 13
try to interfere • stop interfering • want to interfere • avoid interfering • appointed to interfere • ...
interfere + przyimek
Kolokacji: 13
interfere with • interfere in • interfere to • interfere on • interfere at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
3. interfere to = mieszać się aby interfere to
4. interfere on = mieszać się na interfere on
5. interfere at = mieszać się przy interfere at
6. interfere during = mieszać się podczas interfere during
interfere + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
interfere directly • seriously interfere • significantly interfere • improperly interfere • somehow interfere • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.