KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"interfere" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

interfere czasownik

czasownik + interfere
Kolokacji: 13
try to interfere • stop interfering • want to interfere • avoid interfering • appointed to interfere • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) try, appoint, attempt, risk
Kolokacji: 4
1. stop interfering = przestań mieszać się stop interfering
2. avoid interfering = uniknij mieszania się avoid interfering
3. start interfering = zacznij mieszać się start interfering
4. keep interfering = kontynuuj mieszanie się keep interfering
5. begin interfering = zacznij mieszać się begin interfering
(3) want, allow, promise, agree
Kolokacji: 4
interfere + przyimek
Kolokacji: 13
interfere with • interfere in • interfere to • interfere on • interfere at • ...
interfere + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
interfere directly • seriously interfere • significantly interfere • improperly interfere • somehow interfere • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.