KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"interfere" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

interfere czasownik

czasownik + interfere
Kolokacji: 13
try to interfere • stop interfering • want to interfere • avoid interfering • appointed to interfere • ...
interfere + przyimek
Kolokacji: 13
interfere with • interfere in • interfere to • interfere on • interfere at • ...
interfere + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
interfere directly • seriously interfere • significantly interfere • improperly interfere • somehow interfere • ...
1. interfere directly = wmieszaj się bezpośrednio interfere directly
2. significantly interfere = znacznie wmieszaj się significantly interfere
4. somehow interfere = jakoś wmieszaj się somehow interfere
5. greatly interfere = znacznie wmieszaj się greatly interfere
6. actually interfere = faktycznie wmieszaj się actually interfere
7. unduly interfere = nadmiernie mieszać się unduly interfere
8. actively interfere = aktywnie wmieszaj się actively interfere
9. potentially interfere = potencjalnie wmieszaj się potentially interfere
10. substantially interfere = znacznie wmieszaj się substantially interfere
11. allegedly interfere = rzekomo wmieszaj się allegedly interfere
12. unconstitutionally interfere = niezgodnie z konstytucją mieszać się unconstitutionally interfere
(5) occasionally, frequently
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.