BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"interfere in" — Słownik kolokacji angielskich

interfere in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wmieszaj się
  1. interfere czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    And he asked Congress to interfere less in foreign policy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo