"inhabitant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

inhabitant rzeczownik

rzeczownik + inhabitant
Kolokacji: 5
inhabitant of the district • inhabitant of the village • inhabitant of the city • inhabitant of the area • inhabitant of the town
inhabitant + czasownik
Kolokacji: 60
inhabitant lives • inhabitant speaks • inhabitant flees • inhabitant uses • inhabitant calls • ...
czasownik + inhabitant
Kolokacji: 15
situate with several inhabitants • Inhabitant is known • Inhabitant is called • count several inhabitants • contain several inhabitants • ...
przymiotnik + inhabitant
Kolokacji: 61
original inhabitant • local inhabitant • early inhabitant • native inhabitant • indigenous inhabitant • human inhabitant • urban inhabitant • ...
przyimek + inhabitant
Kolokacji: 14
of several inhabitants • with several inhabitants • about several inhabitants • per several inhabitants • among the inhabitants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.