"situate with several inhabitants" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usytuuj z kilkoma mieszkańcami
  1. situate czasownik + inhabitant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Ronehamn is a village situated on the island Gotland, Sweden with 129 inhabitants in 2005.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo