"information" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

information rzeczownik

rzeczownik + information
Kolokacji: 152
background information • contact information • intelligence information • health information • reference information • ...
information + rzeczownik
Kolokacji: 185
information technology • information system • Information Act • information service • information officer • information processing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 62
5. information officer = pracownik biura informacyjnego information officer
19. Information Society = Społeczeństwo informacyjne Information Society
20. Information May Copyright = Informacje Prawo Autorskie majowe Information May Copyright
21. Information August Copyright = Informacje Prawo Autorskie sierpniowe Information August Copyright
23. Information Group = Informacje Grupa Information Group
24. information desk = informacja, punkt informacyjny information desk
25. Information January Copyright = Informacje Prawo Autorskie styczniowe Information January Copyright
27. Public Information Press = Informacja publiczna Prasa Public Information Press
29. information office = informacja (np. w urzędach) information office
31. Patient Information Leaflet = Pacjent ulotka informacyjna Patient Information Leaflet
32. information storage = informacje przechowywanie information storage
33. information highway = infostrada (wizja globalnej sieci komunikacyjnej) information highway
34. information call = rozmowa telefoniczna informacji information call
35. management information system = MIS (system zarządzania informacjami w ramach firmy, przedsiębiorstwa) management information system
37. Geographic Names Information System = Geograficzne Imiona system informatyczny Geographic Names Information System
39. information overload = przeciążenie informacjami, szum informacyjny, nadmiar informacji information overload
41. information number = liczba informacji information number
42. information booth = informacje startowe, informacje rozruchowe information booth
44. information gathering = gromadzenie informacji, pozyskiwanie informacji information gathering
45. information campaign = kampania informacyjna information campaign
47. information content = treść informacji information content
49. PDQ cancer information summary = Migiem streszczenie informacji związane z rakiem PDQ cancer information summary
51. information need = zapotrzebowanie na informacje information need
52. information provider = dostawca informacji information provider
53. tourist information center = centrum informacji turystycznej tourist information center
54. information board = tablica informacyjna information board
55. Information October Copyright = Informacje Prawo Autorskie październikowe Information October Copyright
56. Information Act request = Informacje ustawa prośba Information Act request
57. cancer information summary = streszczenie informacji związane z rakiem cancer information summary
58. information director = dyrektor informacji information director
60. information company = informacje spółka information company
61. News Talk Information format = Wiadomości Mówienie Informacje format News Talk Information format
62. information kiosk = kiosk informacji information kiosk
information + czasownik
Kolokacji: 122
information relating • information contains • information provides • information leading • information includes • information comes • ...
czasownik + information
Kolokacji: 268
provide information • contain information • obtain information • collect information • share information • disclose information • ...
przymiotnik + information
Kolokacji: 348
additional information • far information • personal information • detailed information • useful information • specific information • ...
przyimek + information
Kolokacji: 31
inside information • of information • including information • upon information • with information • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.