14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"immediate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediate przymiotnik

immediate + rzeczownik
Kolokacji: 452
immediate attention • immediate effect • immediate vicinity • immediate family • immediate area • immediate action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(9) success, hit, strike
Kolokacji: 3
(13) concern, worry, fear
Kolokacji: 3
(20) access, right, claim, call
Kolokacji: 4
(23) change, cash
Kolokacji: 2
(26) successor, replacement, heir
Kolokacji: 3
(28) crisis, emergency, occasion
Kolokacji: 3
1. immediate interest = najpilniejsze zainteresowanie immediate interest
2. immediate circle = najbliższe koło immediate circle
3. immediate way = natychmiastowa droga immediate way
4. immediate aim = natychmiastowy cel immediate aim
5. immediate pursuit = natychmiastowa pościg immediate pursuit
6. immediate flight = natychmiastowy lot immediate flight
  • Of course, now that the immediate flight was over, she would begin thinking about her father again.
  • In the present state of the weather, immediate flight was, we knew, impossible.
  • A camp would be chosen in the open on a site that allowed for immediate flight.
  • Christian could recommend only one option to Frederick: immediate flight.
  • "I order you to prepare this airplane for immediate flight!"
  • This may sound like boasting to you, but an immediate flight without myself as pilot is out of the question.
  • Now he seemed almost prone upon the desktop, like a bird preparing for immediate flight.
  • Thank God he'd gotten an immediate flight out of Barbados.
  • Which should be adequate reason for immediate flight, I suppose.
  • Understanding the dangers of his position, that person decided upon an immediate flight.
7. immediate bearing = natychmiastowe zachowanie immediate bearing
(33) question, inquiry
Kolokacji: 2
(34) prospect, foreground
Kolokacji: 2
(36) gratification, satisfaction
Kolokacji: 2
(37) year, entourage, meeting
Kolokacji: 3
(39) survivor, survival
Kolokacji: 2
(48) criticism, fire
Kolokacji: 2
(54) sign, staff, outcry, alarm
Kolokacji: 4
(57) importance, value, urgency
Kolokacji: 3
(62) focus, left
Kolokacji: 2
(63) ceasefire
Kolokacji: 1
(66) independence, emancipation
Kolokacji: 2
(67) pain, symptom, invasion
Kolokacji: 3
(71) attraction, bond, moment
Kolokacji: 3
(77) retaliation, reprisal
Kolokacji: 2
(79) opportunity, hearing
Kolokacji: 2
(80) obstacle, hurdle
Kolokacji: 2
(82) uproar, splash, violence
Kolokacji: 3
(83) disaster, hardship
Kolokacji: 2
(84) cancellation, revocation
Kolokacji: 2
(85) disqualification, eligibility
Kolokacji: 2
(87) descent, extraction
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.