BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"harvest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

harvest czasownik

harvest + rzeczownik
Kolokacji: 34
harvest crops • harvest organs • harvest timber • harvest energy • harvest trees • ...
harvest + przyimek
Kolokacji: 20
harvested from • harvested in • harvested for • harvested at • harvested on • ...
harvest + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
commercially harvested • locally harvested • newly harvested • sustainably harvested • illegally harvested • ...

harvest rzeczownik

rzeczownik + harvest
Kolokacji: 31
grain harvest • wheat harvest • City Harvest • timber harvest • grape harvest • ...
harvest + rzeczownik
Kolokacji: 18
harvest festival • harvest time • harvest season • harvest moon • harvest celebration • ...
harvest + czasownik
Kolokacji: 6
harvest begins • harvest comes • harvest fails • harvest starts • harvest occurs • ...
przymiotnik + harvest
Kolokacji: 27
good harvest • poor harvest • bad harvest • bountiful harvest • rich harvest • ...
przyimek + harvest
Kolokacji: 9
after harvest • for harvest • of the harvest • at harvest • before harvest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.