BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"harvested in" — Słownik kolokacji angielskich

harvested in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zebrany w
  1. harvest czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They are harvested in late spring through the end of summer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo