PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"harvest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

harvest rzeczownik

rzeczownik + harvest
Kolokacji: 31
grain harvest • wheat harvest • City Harvest • timber harvest • grape harvest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(2) City, timber, bumper, Ice
Kolokacji: 4
1. City Harvest = Żniwa miasta City Harvest
2. timber harvest = drewniane żniwa timber harvest
3. bumper harvest = wyjątkowo dobre żniwo bumper harvest
4. Ice Harvest = Lód Żniwa Ice Harvest
(5) record, crop, oyster
Kolokacji: 3
(6) potato, cane, yam
Kolokacji: 3
(7) cotton, sugar, coffee, bean
Kolokacji: 4
harvest + rzeczownik
Kolokacji: 18
harvest festival • harvest time • harvest season • harvest moon • harvest celebration • ...
harvest + czasownik
Kolokacji: 6
harvest begins • harvest comes • harvest fails • harvest starts • harvest occurs • ...
przymiotnik + harvest
Kolokacji: 27
good harvest • poor harvest • bad harvest • bountiful harvest • rich harvest • ...
przyimek + harvest
Kolokacji: 9
after harvest • for harvest • of the harvest • at harvest • before harvest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.