eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"guest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guest rzeczownik

rzeczownik + guest
Kolokacji: 35
hotel guest • celebrity guest • dinner guest • wedding guest • house guest • party guest • guest of honor • Russell Guest • surprise guest • ...
guest + rzeczownik
Kolokacji: 103
guest appearance • guest star • guest room • guest house • guest artist • guest speaker • guest conductor • guest list • guest musician • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
  • Maybe you'd even like to do a guest appearance on my show.
  • In 2007 he became the only person to make a second guest appearance on Room 101.
  • She did, however, make a guest appearance in the first season.
  • Since then, she has made guest appearances between 2003-2004 and 2008.
  • He also made guest appearances on several television shows in the 1950s and 1960s.
  • She had several guest appearances in film and television up until 1997.
  • He has made guest appearances on many American television shows.
  • She would continue to make guest appearances on the show until 1986.
  • She has made guest appearances in a number of television shows.
  • He has made over 60 guest appearances on television shows.
2. guest star = gwiazda wystepująca gościnnie guest star
3. guest room = pokój gościnny guest room
4. guest house = pensjonat, domek gościnny guest house
5. guest artist = artysta występujący gościnnie guest artist
7. guest conductor = dyrygent występujący gościnnie guest conductor
8. guest list = lista gości (zaproszonych gdzieś) guest list
9. guest musician = muzyk występujący gościnnie guest musician
10. guest host = gospodarz występujący gościnnie guest host
11. guest lecturer = wykładowca występujący gościnnie guest lecturer
12. guest vocalist = wokalista występujący gościnnie guest vocalist
13. guest performer = wykonawca występujący gościnnie guest performer
14. guest spot = gościnny występ guest spot
15. guest judge = sędzia występujący gościnnie guest judge
16. guest role = rola gościnna guest role
17. guest performance = występ gościnny guest performance
18. guest soloist = solista występujący gościnnie guest soloist
19. guest vocals = śpiew gościnny guest vocals
20. guest bedroom = sypialnia gościnna guest bedroom
21. guest curator = kustosz występujący gościnnie guest curator
22. guest worker = robotnik sezonowy guest worker
23. guest editor = redaktor występujący gościnnie guest editor
24. guest actor = aktor występujący gościnnie guest actor
25. guest book = księga gości guest book
26. guest professor = profesor występujący gościnnie guest professor
27. guest singer = śpiewak występujący gościnnie guest singer
28. guest quarter = ćwierć gościnna guest quarter
29. guest presenter = prezenter występujący gościnnie guest presenter
30. guest cottage = domek gościnny guest cottage
31. guest referee = sędzia występujący gościnnie guest referee
32. guest suite = komplet gościnny guest suite
33. guest player = gracz występujący gościnnie guest player
34. guest commentator = komentator występujący gościnnie guest commentator
guest + czasownik
Kolokacji: 141
guest includes • guest stars • guest arrives • guest comes • guest says • guest leaves • guest attends • guest takes • guest stays • ...
czasownik + guest
Kolokacji: 67
invite guests • feature guests • entertain guests • welcome guests • receive guests • greet one's guests • tell one's guests • take guests • ...
przymiotnik + guest
Kolokacji: 92
special guest • frequent guest • regular guest • musical guest • uninvited guest • overnight guest • unexpected guest • ...
przyimek + guest
Kolokacji: 20
for guests • with guests • to guests • of guests • by guests • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.