BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"greet" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

greet czasownik

greet + rzeczownik
Kolokacji: 41
greet visitors • greet one's guests • greet friends • greet people • greet one's arrival • ...
czasownik + greet
Kolokacji: 7
come to greet • rise to greet • wait to greet • turn to greet • step to greet • ...
greet + przyimek
Kolokacji: 15
greet by • greeted with • greet at • greet to • greet in • ...
greet + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 20
greeted warmly • greeted enthusiastically • initially greeted • immediately greeted • personally greet • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.