"governmental" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

governmental przymiotnik

governmental + rzeczownik
Kolokacji: 111
governmental agency • governmental organization • governmental body • governmental institution • governmental authority • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.