"governmental" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

governmental przymiotnik

governmental + rzeczownik
Kolokacji: 111
governmental agency • governmental organization • governmental body • governmental institution • governmental authority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(6) affair, function
Kolokacji: 2
(7) policy, objective, activism
Kolokacji: 3
(15) decision, purpose, role
Kolokacji: 3
(16) study, investigation, scrutiny
Kolokacji: 3
(18) oversight, supervision
Kolokacji: 2
(19) response, branch
Kolokacji: 2
(20) spending, expenditure, benefit
Kolokacji: 3
(21) experience, failure
Kolokacji: 2
(22) abuse, gridlock, oppression
Kolokacji: 3
(23) fund, budget
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.