"governmental function" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rządowa funkcja
  1. governmental przymiotnik + function rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Don't they play any part in your governmental functions?"